PLANS ESTRATÈGICS

Pla de desenvolupament sostenible de turisme del Montsec 2020: visiteu “Som Montsec“.

Projecte estratègic astroturisme. Guia per a la tematització d’establiment turístics en astroturisme: visiteu www.astroturisme.cat

Conca de Tremp Montsec – Projecte Geoparc. Visiteu www.projectegeoparctrempmontsec.com